Nieuwsarchief
vergeet buurtlink niet (update: maar pas op)
17 November 2010 - In de media [jan koopmans]

vergeet buurtlink niet met discussies over Hoogvliet.

http://buurtlink.nl/3193PX/hoogvliet+rotterdam/Pieter+Stastokweg/2246155/Jip+en+Janneke+taal+van+het+DB

maar......... wist u dat:


Wist u dat: Een trol in een internetomgeving een persoon is die op forums, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare reacties van andere mensen uit te lokken. Ik wist het niet, maar er werden mij wel een aantal dingen plotseling duidelijk,het verhaal gaat nog verder.

De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Een trol op een niet-rokers-forum zal telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap opzettelijk en bewust te frustreren. Het komt ook wel eens voor dat iemand iets zegt alsof dat een feit is, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft, is het vrij voorspelbaar dat forumdeel-nemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen "threads" (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken.
Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol zeurt, zuigt, zeikt en zevert met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beļnvloeden maar dat is voor de trol bijzaak, de querulant daarentegen heeft altijd een doel, trollen wordt daarbij gehanteerd als middel.
Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen el-kaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiėren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van "al wat je zegt, ben je zelf!") anderen van trollen beschuldigt.

Het begrip trol is bekend in alle Germaanse talen. Het betekent in sagen een bovennatuurlijk wezen of een boosaardige en soms vriendelijk ogende (m.a.w. valse) dwerg. internet:
Een bericht, bijdrage of bewerking waarmee de schrijver aandacht wil trekken;
De schrijver zelf van zo'n bericht. (Wanneer hij twee of meer schuilnamen heeft, wordt hij ook een sokpop genoemd).
De zorgeloosheid tot boosaardige nonchalance (op het vlak van spelling, inhoud en goede smaak) van een trol leidt tot bezorgdheid en overwerk bij moderatoren. Met name in usenet, maar ook in chats komt men trollen tegen, en ook andere online-projecten, zoals Wikipedia hebben te maken met trollen.

 

 

...Terug