Nieuwsarchief
informatieavond overvalpreventie voor winkeliers
12 November 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Op 16 november 2010 heeft de deelgemeente Hoogvliet in samenwerking met de politie en de winkeliersvereniging een bewonersavond over overvalpreventie georganiseerd. De ervaring van de afgelopen jaren leert, dat met het donker worden van de dagen de kans om slachtoffer te worden van een overval toeneemt. De cijfers laten kennelijk zien dat er een verschuiving plaatsvindt van overvallen in het centrum van de grote stad naar de buitengebieden. Ondanks het feit, dat veel ondernemers al veel hebben geļnvesteerd in de beveiliging van hun winkel of bedrijf wil de politie de winkeliers aandacht vragen voor dit probleem.

Winkeliers krijgen op de informatieavond uitleg over wat zij kunnen verwachten aan hulp en inzet van de politie. Ook wordt verteld wat winkeliers zelf kunnen doen om een overval te voorkomen.

Nieuw Hoogvliet is blij met dit soort avonden. Punt is alleen dat je nu ziet dat de overvallen zich verplaatsen naar partikulieren in gewonen woonwijken en daar maken wij ons zorgen om. Voor winkeliers is dit een mooie gelegenheid om tijdens zo'n avond ook eens van gedachten te wisselen met de politie.

De avond is op 16 november 2010  om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in het :Informatiecentrum Hoogvliet aan de Sprong 10, 3191 EV Hoogvliet 
 
 

...Terug