Nieuwsarchief
Bezuinigen
15 November 2010 - In de media [Rotterdam]

Ook Rotterdam moet veel bezuinigen. Het college maakt daarvoor weloverwogen keuzes en komt tot een afronding op 11 november in de begrotingsraad.

De begroting van de gemeente omvat een forse bezuinigingsopgave van 249 miljoen euro. Het college stelt ruimte voor talent en ondernemen centraal. Welke investeringen worden verlaagd? Inwoners en instellingen hebben hun reactie kunnen geven in de verschillende raadscommissies. Commissieleden en wethouders zijn met elkaar in gesprek gegaan over de te maken keuzes. De afronding vindt plaats op 11 november in de begrotingsraad.

Wat hebben de verschillende partijen over de begroting voor 2011 te zeggen?

PvdA
‘Ook nu er zeer fors bezuinigd moet worden kiest de PvdA ervoor te investeren in onderwijs, werk en sport en bestrijden we armoede en uitsluiting.'

Leefbaar Rotterdam
‘Niet bezuinigingen op politie, schoonhouden van straten, overkapping van de 's-Gravendijkwal en Blijdorp, maar op ambtenaren, inburgeringscursussen en dure welzijnsprojecten die liever zichzelf in stand houden, dan mensen helpen die het echt nodig hebben.'

VVD
‘De VVD staat ook in deze financieel moeilijke tijden voor een veilig en schoon Rotterdam waar je graag wilt zijn, of dat nou om wonen, werken of vrijetijdsbesteding gaat.'

D66
‘In deze moeilijke tijd vindt D66 het belangrijk dat de wethouders hun mouwen opstropen en zoeken naar slimme oplossingen voor de toekomst van de stad.'

GroenLinks
‘GroenLinks kiest ervoor niet te bezuinigen op kunst en cultuur, duurzaamheid en armoedebeleid in plaats van 35 miljoen uit te geven aan rechtse hobby's als verlagen van parkeertarieven, OZB en reclamebelasting.'

CDA
‘CDA wil focus op gezinnen in de stad, goed onderwijs, aandacht voor talentontwikkeling, effectieve ondersteuning van vrijwilligers en ruimte op de weg.'

SP
‘De SP vindt dat de bezuinigingen onevenredig hard terecht komen bij ouderen met alleen AOW, gehandicapten, chronisch zieken en de tienduizenden Rotterdammers met een klein inkomen'.

ChristenUnie-SGP
‘Het college maakt keuzes die niet altijd helder en niet onze keuzes zijn.'

De vergadering kunt u live volgen via http://rotterdam.raadsinformatie.nl.

 

...Terug