Nieuwsarchief
WOB (Wijk Overleg Beheer) Zalmplaat
10 December 2010 - Nieuwsbericht [Hans van Helden]

Nog niet zo lang geleden had iedere wijk van Hoogvliet, in het kader van medezeggenschap over de buitenruimte, zijn eigen WOB. Mensen waren hier actief in het  signaleren van knelpunten, deelden mee in de besluitvorming rond bomenkap en herplanten, beslisten kortom mee over wat er in hun woongebied aan de hand was.  Er werd regelmatig geschouwd en de gemeentewerf had de taak/opdracht om zaken te regelen. De meeste mensen vonden dat deze manier van bewonersparticipatie wel voldeed. De WOB's werden begeleid door ambtenaren van de deelgemeente  en dat kostte natuurlijk geld. En aantal knappe koppen (zoals altijd) vond toen dat:

 • a. Het altijd dezelfde mensen waren die hieraan deelnamen
 • b. Het toch wel veel geld kostte om een klein aantal fanatiekelingen bezig te houden
 • c. Het tijd was om iets anders te gaan doen, zo werkt dat in de (niet alleen plaatselijke) politiek.

De SERVICEBALIE werd geboren. HET ei van Columbus. Gewoon even langs gaan, je probleem vertellen en het wordt opgelost. Dit was het hele simpele credo. En nu ga ik echt geen oordeel vellen of dit inderdaad succes heeft opgeleverd. Feit is wel dat de WOB's dus werden opgeheven. Behalve 1. Het WOB Zalmplaat weigerde zich te laten opheffen en ging gewoon door op de oude voet. Ze kregen het zelfs voor elkaar dat er ambtelijke ondersteuning kwam in de vorm van een notulist voor de verslaglegging van de vergaderingen.  Het WOB vergadert nog 4 x per jaar, er is een werkgroep buitenruimte die de zaak buien in de gaten houdt en waar nodig verslag uitbrengt zodat er actie richting deelgemeente of woningbouwcorporaties gevoerd kan worden. Ik was uitgenodigd om de vergadering van het WOB Zalmplaat van 15 november bij te wonen en ben er bij geweest.

Ik was onder de indruk. Van de

 • 1. Opkomst
 • 2. Betrokkenheid,bewogenheid van de deelnemers
 • 3. Optimistische manier waarop men problemen besprak, te lijf ging.

 Een aantal zaken die werden besproken:

 • Verlichting in het maaskwadrant laat op sommige plaatsen te wensen over
 • Boomwortels veroorzaken schade aan de garages in het maaskwadrant
 • Singel langs de Tuinkamer is vervuild door aannemer, is nog steeds niet gebaggerd!! Is zo smerig dat dit spul niet simpel op een weiland gestort mag worden, opruimen wordt dus veel duurder en daarom gebeurt het niet!!. Waarom wordt de aannemer niet verantwoordelijk gehouden???
 • Er zijn regelmatig problemen met de deuren van de garages van de Tuinkamer, Zalmweide en Maaskwadrant. Vestia wordt laksheid verweten en moet verantwoordelijk gehouden worden voor onveilige situaties.
 • Verlichting nieuwe parkeerterrein Fuik/Slaghaam voldoet niet, zelfde geldt voor Schutwant/Park Vossendijk.
 • Maaien wordt in deze drassige periode met veel te zware machines gedaan. Gevolg is blijvende schade.

Dit is slechts een bloemlezing van zaken die al gedeeltelijk in een protest/overleg/inspraakfase waren. Algemene klacht: Er is veel te weinig toezicht op verrichtte werkzaamheden door ambtenaren van de deelgemeente. Aannemers/uitvoerders kunnen gewoon hun gang gaan, schade wordt niet gerapporteerd, puinzooi wordt niet opgeruimd, kwaliteit wordt niet gecontroleerd.

Kortom, ik heb een hele boeiende avond gehad. Mijns inziens tijd om eens goed na te denken over een objectieve evaluatie van de servicebalie. Tijd om eens te brainstormen over een kans op voortschrijdend inzicht naar de conclusie: die WOB's waren zo gek nog niet.  Zalmplaat bewijst wat mij betreft zijn reden van bestaan. Ik hoop dat de volgende keer weer wordt uitgenodigd.

Wetsvoorstel  Donner tot opheffing deelgemeentes.

Het bovenstaande moet ik nu gaan bezien in het kader van de reŽele  dreiging dat we vanaf 2014 geen deelgemeentes meer hebben.  Hier heb ik uiteraard een hele uitgesproken mening over: zijn ze nou helemaal besodemieterd!!!!!! De rest komt de volgende keer.

 

 

...Terug