Nieuwsarchief
Niemand op de publieke tribune
17 December 2010 - Nieuwsbericht [Niemand]

Niemand vind het leuk een woeste discussie te voeren over 0 euro.

Niemand wil dat het Dagelijks Bestuur niets mag beslissen.

Niemand wijst het DB graag op mogelijke vormfouten

Niemand vind het erg als moties afgedaan worden

Niemand neemt het op voor de bewoners van de koekoek als de werf aansprakelijk wordt gesteld voor de gemaakte fouten.

Niemand praat graag over technische begrotings correcties en tijdelijk administratief heen en weer schuiven van budgetten.

Bij wat iedereen graag wil, een vuurwerkfeestje in centrum van Hoogvliet maakt niemand bezwaar dat dit mogelijk niet perse gekoppeld is aan de "Vrienden van Hoogvliet"

Niemand wil graag dat de raadsvergadering zinloos uitloopt.

Niemand speelt graag partijpolitieke spelletjes.

Niemand wil dat er getwitterd wordt

Niemand loopt graag weg uit de vergadering om met van peppel te kletsen.

Niemand vergeet graag dat vragen vooraf gesteld kunnen worden

Niemand wil graag het verkeerde antwoord krijgen zodat iemand er wat mee kan doen.

Niemand komt graag van mars

Niemand spreekt graag in smaken van ijsjes of puddinkjes

Niemand stelt graag vragen als er een stemverklaring moet worden afgegeven

 

...Terug