Nieuwsarchief
TROUWEN OP HOOGVLIET
17 January 2011 - In de media []

Nieuwe tentoonstelling bij Historisch Genootschap

Op zaterdagmiddag 29 januari a.s. start de nieuwe tentoonstelling in het bezoekerscentrum van het Historisch Genootschap Hoogvliet aan de Gebbeweg 12, 3192 GE in de wijk Zalmplaat. Het onderwerp van deze historische tentoonstelling is "Trouwen op Hoogvliet".  De officiŽle opening zal plaatsvinden om 14.00 uur door deelgemeentevoorzitter Edwin Smid.

Kerkelijk en burgerlijk huwelijk

De nieuwe tentoonstelling behandeld beknopt de geschiedenis van het huwelijk (in Nederland) in het algemeen en die van het trouwen "op Hoogvliet" en van Hoogvlieters in het bijzonder. Aan bod komen uiteraard zowel het kerkelijk als het burgerlijk huwelijk in een mooi, geÔllustreerd overzicht en vele foto's.

Trouwfoto's

Daarnaast zijn circa 150 trouwfoto's te zien van "op Hoogvliet" getrouwde echtparen uit de periode 1900-2000. Een groot deel van de foto's werd, na oproepen door het genootschap, door de echtelieden zelf meegebracht tijdens de "ReŁnie voor Hoogvlieters van Toen en Nu" die werden gehouden in 2003 en 2008. Ook trouwkleding en attributen ontbreken niet.

Hoogvlietse huwelijkshistorie

Sinds Hoogvliet een zelfstandige kerkelijke gemeente werd, na afsplitsing van Poortugaal in 1655, werden er in onze woonplaats huwelijken gesloten. Eerst in een schuur en al spoedig, nadat het gebouw in 1660 beschikbaar kwam, in de vertrouwde Dorpskerk. In later eeuwen trouwden Hoogvlieters uiteraard in alle Hoogvlietse kerken. De burgerlijke stand bestaat dit jaar precies 200 jaar en dus zijn er ook al twee eeuwen burgerlijke huwelijken. Aan het eind van de Franse tijd besloot de overheid Hoogvliet echter weer in te delen bij de gemeente Poortugaal. Burgerlijke Hoogvlietse huwelijken zijn er daarom pas vanaf 1818, toen Hoogvliet weer een zelfstandige gemeente werd. Het Historisch Genootschap bezit o.a. afschriften van de Hoogvlietse huwelijksakten tot en met 1922 en zelfs kopieŽn op microfilm tot circa 1893, naast geboorte- en overlijdensgegevens (ook van omliggende gemeenten).

Een tipje van de Ďbruidssluier' opgelicht

Ondanks het feit dat Hoogvliet pas in 1655 kerkelijk zelfstandig werd vond het eerste huwelijk "op Hoogvliet" al op 21 november 1644 plaats. Het betrof het huwelijk tussen de Jan Bastiaansz. Spruyt en Jaapje Pietersdr., wonende "aan de Noordzij". In het Poortugaalse trouwboek werd aangetekend: "Alsoo dese twee personen soo seer waren onvoorsichtigh geweest dat nu al blijckende vrucht was ter werelt gecomen, eer sij getrout waren. Dewijl ook de bruydt met kortsche [koorts] in het kraambedde gequelt zijnde, zeer zwak was, en haer versoeck bij de kerckeraedt toegestaen, sij souden voor het bedde getrout werden. Gelijck ick [de dominee] dan hun oock, de bruyt het kindt in den arm houdende, ten overstaen van Cornelis Huygensz., ouderling, en Fop Centen, diaken, getrout hebben."

Openstellingen bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum van het Historisch Genootschap is de komende maanden extra open. U kunt de tentoonstelling "Trouwen op Hoogvliet" bezoeken op de volgende zaterdagmiddagen, van 14.00 tot 17.00 uur: zaterdag 29 januari, 12 en 25 februari, 12 maart, 2 en 23 april.

Let op: op zaterdagmiddag 26 maart (viering 100 jaar DES) en zaterdag 30 april (Koninginnedag) is het Historisch Genootschap gesloten!

Voor informatie en openstellingen kunt u ook kijken op www.historischhoogvliet.nl.

 

 

...Terug