Nieuwsarchief
Rotterdam, erg vies
31 January 2011 - In de media []

Uit onderzoek van het International Institute for Environment and Development blijkt dat Rotterdam veel viezer is dan in eerste instantie werd aangenomen.

Het instituut deed onderzoek naar de CO2-uitstoot in grote steden over de hele wereld. De Maasstad stoot per hoofd van de bevolking 29,8 ton CO uit. Dit is bijna drie keer zoveel als de uitstoot van een metropool als Shanghai dat per hoofd van de bevolking maar 11,2 ton uitstoot.

Reden van de hoge CO2-productuie is de aanwezigheid van 'vuile' industrie én het feit dat mensen in de Maasstad relatief gezien minder gebruik maken van het openbaar vervoer. In een stad als New York gaat bijna iedereen met de metro, terwijl dit percentage in Rotterdam een stuk lager ligt.

Rotterdam kan overigens nog wat leren van Thimpu, de hoofdstad van Bhutan. Die stad is namelijk de schoonste van de wereld met een uitstoot van slechts 0,3 ton CO2 per inwoner.
                               

...Terug