Nieuwsarchief
sbo-leerlingen ontwerpen prachtige speeltuin
15 February 2011 - In de media []

Informatiecentrum Hoogvliet heeft de basisscholen en de buitenschoolse opvang uitgenodigd voor het programma `Spelen in Hoogvliet'.  De SBO is de eerste school die met de bovenbouw aan het programma heeft meegedaan. De kinderen hebben in zes groepjes een fictieve speeltuin voor Hoogvliet ontworpen en hebben hun plan verdedigd voor een jury.

Alle kinderen hadden goed nagedacht over de speeltuin en ieder ontwerp had zijn eigen sterkte kanten. Zelfs aan de prullenbakken, de EHBO-post, de verlichting, de toiletten en een plek om te eten en te drinken werd gedacht. De jury, bestaande uit Yvonne Bekkers van deelgemeente Hoogvliet, Erwin Zwijnenburg van Woonbron Hoogvliet, Agnes Deden van de SBO en Eveline Boels van Informatiecentrum Hoogvliet, heeft goed beraadslaagd voordat zij een winnaar koos. De groep meiden die het winnende ontwerp hebben gemaakt, bestaat uit: (van links naar rechts) Chayenna Spiering, Romy van Kan, Camy Twigt en Aniek Straver. Zij hebben gewonnen, omdat zij naast speeltoestellen voor jonge en oudere kinderen ook voorzieningen voor de ouders hadden opgenomen in hun plan. Zij hadden daarmee een plek ontworpen voor de hele familie en dat vond de jury knap bedacht. Bovendien hadden zij als een team goed samengewerkt.

De kinderen waren enthousiast dat Yvonne Bekkers portefeuillehouder was in Hoogvliet en sommige kinderen wilden zelf ook graag een dikke portefeuille! De schoolkinderen leren via het programma Spelen in Hoogvliet, ontwikkelt Informatiecentrum Hoogvliet, op een leuke en speelse manier hun eigen woonplaats beter kennen. Ook aspecten uit het dagelijks leven, zoals samenwerken, naar elkaar luisteren en uitleggen aan anderen waarom je iets graag wilt, komen in dit programma aan de orde. Scholen en buitenschoolse opvangcentra die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Informatiecentrum Hoogvliet. Deelname aan het programma Spelen in Hoogvliet is gratis. Telefoon: 010 -231 02 22. 
 
 


 

...Terug