Nieuwsarchief
enquêtes leefbaarheidsmonitor 2011 van start
23 February 2011 - In de media []


De deelgemeente Hoogvliet en woningcorporaties Vestia en Woonbron, voeren om de twee jaar een onderzoek uit onder bewoners om te peilen hoe het gesteld is met de leefbaarheid in alle wijken van Hoogvliet. Binnenkort wordt gestart met het uitzetten van de enquêtes.

De uitkomsten van het onderzoek worden tijdens informatieavonden gepresenteerd aan de bewoners, naar verwachting eind september. Ook wordt daadwerkelijk iets gedaan met de uitkomsten. Deze worden benut om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Aan het onderzoek doen vierduizend Hoogvlieters uit alle wijken mee. Zij zijn via een steekproef geselecteerd. Voor de steekproef wordt gebruik gemaakt van onderzoeksmethoden die representatief zijn voor de mening van bewoners in de verschillende wijken van Hoogvliet. Dat betekent dat het onderzoek zodanig is opgezet dat de resultaten de mening van de gemiddelde Hoogvlieter in een bepaalde wijk weergeeft.

De vragenlijst invullen: schriftelijk of via internet Het onderzoek start binnenkort. Alle bewoners die meedoen aan het onderzoek ontvangen van de deelgemeente een brief met daarin een persoonlijke inlogcode. Het onderzoek kan zowel schriftelijk als via internet worden ingevuld. Met de inlogcode kunnen bewoners die de brief hebben ontvangen, het onderzoek desgewenst op internet invullen op: www.hoogvliet.nl/leefbaarheidsmonitor. 

...Terug