Manifest Nieuw Hoogvliet


Manifest " Nieuw Hoogvliet" voor verkiezingen van de Gebiedscommissie Hoogvliet op 21 maart 2018


Nieuw Hoogvliet is een groep betrokken Hoogvlieters, vertegenwoordigd in alle wijken van Hoogvliet.

GEEN POLITIEK: .....MAAR HOOGVLIET, is ons motto.

Wij gaan uit van SAMEN! Meer dan ooit is Hoogvliets geluid en eenheid nodig, wat Hoogvlieters belangrijk vinden staat voorop. Leden van de gebiedscommissie bepalen namelijk niet wat er gebeurt, maar zijn verantwoordelijk voor goede communicatie naar de bewoners en moeten ervoor zorgen dat bewoners mee kunnen praten. Dat zien wij als onze primaire taak.

Uiteraard vinden wij een aantal zaken belangrijk voor Hoogvliet, deze punten zullen altijd onze aandacht krijgen:

Veiligheid en faciliteiten voor bewoners die hierin willen participeren. Op het gebied van veiligheid kan en moet het beter. De gemeente moet transparanter zijn en meer betrokken.

Er moet zo snel mogelijk een nieuw begin gemaakt worden met de voltooiing van de herstructurering. Snel bouwen voor Hoogvlieters uit alle lagen van de bevolking. Betaalbare starterswoningen zijn hierbij prioriteit.

Hoogvliet is groen en moet groen blijven. Dat vraagt beter en frequenter onderhoud door de gemeente. Bewoners die hieraan mee willen werken moeten hierbij geholpen worden. Het kappen van bomen onder het mom van onderhoud moet ophouden.

Participatie en inspraak zijn de primaire taken van de gebiedscommissie. Maar ook een uitdaging voor Hoogvlieters. Initiatiefnemers mogen op de steun van de commissieleden rekenen.

Culturele activiteiten zijn nodig in Hoogvliet en moeten ondersteund en gefinancierd worden vanuit Rotterdam. Een lokale harmonie mag niet bedreigd worden in zijn bestaan omdat Rotterdam dat niet belangrijk vindt. Ook activiteiten voor kinderen moeten beter gefaciliteerd worden .De scholen op de Campus doen het goed. De Artstudio moet meer aandacht krijgen en uitgroeien tot een volwaardige culturele locatie.

Ouderen en mensen in een kwetsbare situatie moeten op hulp van de samenleving kunnen rekenen. Het is aan ons allemaal om ons hiervoor in te spannen en te waken dat het stadsbestuur hierin niet afhaakt. De huidige inzet vinden wij ruim onvoldoende.

De bereikbaarheid van Hoogvliet is een grote zorg en staats steeds meer onder druk. We moeten allemaal op een normale manier Hoogvliet in en uit kunnen. Omliggende gemeenten moeten leren hier rekening mee te houden en hiervoor oplossingen aan te dragen. Als Hoogvliet moeten we hierin gezamenlijk met de gemeenten optrekken.