Manifest Nieuw Hoogvliet

Nieuw Hoogvliet zegt wat zij doet, doet wat zij zegt. Nieuw Hoogvliet neemt verantwoordelijkheden.

Dit lijkt een verkiezingskreet, maar dit is de basis van ons handelen.

Nieuw Hoogvliet is eigenzinnig en is daarom dé politieke stroming in Hoogvliet, want Hoogvliet is eigenzinnig.

Hoogvliet heeft jarenlang een negatief imago gehad, maar Hoogvliet verandert. In al deze veranderingen spelen Hoogvlieters een belangrijke rol. Hoogvlieters hebben een eigen mening, lekker eigenzinnig en dat maakt Hoogvliet(ers)ook zo bijzonder. Voor Nieuw Hoogvliet staan deze eigenzinnige Hoogvlieters dan ook voorop en geen gemeentelijke of landelijke partijprogramma’s.

Nieuw Hoogvliet luistert naar de inwoners van Hoogvliet en neemt ze serieus. Nieuw Hoogvliet staat voor medezeggenschap en inspraak.

Begrippen zoals inspraak, medezeggenschap , bewonersparticipatie etc. zeggen over het algemeen niets over de daadwerkelijke invloed van bewoners op het beleid van de lokale overheid. Het is de manier waarop je werkelijk naar de bewoners luistert (mee eens of niet mee eens) en je vervolgens afvraagt of het eigen uitgezette beleid naar aanleiding van de inspraak aan verandering toe is. Met andere woorden, het dus niet constant vasthouden aan eerder ingenomen standpunten en/of beleid omdat: “wij nu eenmaal zijn gekozen door de bevolking en vervolgens uitmaken wat goed is voor die bevolking”. Democratie begint bij de stem van de individuele kiezer.

Nieuw Hoogvliet is aanspreekbaar voor iedere Hoogvlieter, staat in dienst van de kiezer.

Onze leden zijn aanspreekbaar voor elke Hoogvlieter. De gebiedscommissieleden hebben de opdracht daadwerkelijk naar de individuele burger te luisteren in dialoog te gaan met de burger en zich vervolgens af te vragen, hoe wij daar iets mee kunnen doen. Via regelmatig terugkerende wijk- of themabijeenkomsten dagen wij de bewoners uit ons kritisch te volgen en gebruik te maken van het feit dat Nieuw Hoogvliet geen verkiezingsprogramma meer hanteert, maar flexibel inspringt op de omstandigheden. Dit betekent dat als er gegronde redenen zijn de partij haar beleid aanpast. Vergeleken met landelijke partijen draagt Nieuw Hoogvliet meer het pragmatisme van D66 uit dan het dogmatisme van de PvdA. Uitgangspunt bij dit alles is: nooit iets beloven waarvan je van te voren weet dat je het niet kunt waarmaken. Nieuw Hoogvliet zegt in zulke gevallen gelijk nee, dat is duidelijk en betrouwbaar.

Nieuw Hoogvliet zegt: wonen voor iedereen.

Nieuw Hoogvliet is van mening dat een woning in Hoogvliet voor iedereen bereikbaar moet zijn, ongeacht inkomen, etnische afkomst of leeftijd. Differentiatie in woningbouw is dan ook essentieel. Differentiatie in woningbouw is voor Nieuw Hoogvliet niet alleen een onderscheid in sociale woningbouw, middeldure woningen en dure woningen, maar houdt ook rekening met de leefstijl van de individuele Hoogvlieter. Voorbeelden hiervan zijn seniorenwoningen, woongroepen, woningen voor starters en levensbestendige woningen. Hoogvliet is niet alleen een plek om te wonen, maar ook een plek om te leven.

Nieuw Hoogvliet staat voor behoud van kwaliteit.

De kwaliteit van de sociale, economische en fysieke veranderingen staan voor Nieuw Hoogvliet hoog in het vaandel. We beperken ons niet tot de grote herstructurering die Hoogvliet momenteel doormaakt. Voor de inwoners van Hoogvliet zijn ook de kleine dagelijkse zaken belangrijk. Ook hier staat Nieuw Hoogvliet voor een adequate oplossing van problemen, waar inwoners van Hoogvliet mee geconfronteerd worden. Hoogvlieters moeten gehoord worden, zij weten heel goed wat er in hun buurt speelt en willen hier best over mee praten.

Nieuw Hoogvliet heeft respect voor anderen. Nieuw Hoogvliet weigert mensen af te schrijven, Nieuw Hoogvliet zegt ook: criminaliteit en bewust overlast veroorzaken wordt niet getolereerd.

Nieuw Hoogvliet heeft respect voor anderen en voor de meningen van individuele burgers, bewonersorganisaties en andere partijen die ieder vanuit hun eigen beweegredenen en individuele belang het belang van Hoogvliet willen dienen. Nieuw Hoogvliet is ook van mening dat mensen die om welke reden dan ook uit de maatschappelijke boot (dreigen te) vallen, geholpen moeten worden. We verschuilen ons niet achter landelijke of gemeentelijke regelgeving, we willen samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken, baanbrekend en vindingrijk zijn, om die mensen alsnog binnenboord te houden. Een ding moet heel duidelijk zijn bij deze overwegingen: criminaliteit en bewust overlast veroorzaken, mensen die zich niet wensen te conformeren aan de afspraken die wij als gemeenschap hebben gemaakt, worden door Nieuw Hoogvliet niet getolereerd. In deze gevallen staat Nieuw Hoogvliet voor repressie en inzet van beschikbare middelen, zoals politie.

Nieuw Hoogvliet is voor een bereikbaar Hoogvliet.

Bereikbaarheid en ontsluiting mag niet ten koste gaan van het woon- en leefklimaat in de Hoogvlietse wijken. Bereikbaarheid mag zeker niet ten koste gaan van het groene Hoogvliet. Nieuw Hoogvliet is voorstander van zo weinig mogelijk blik op straat en goede parkeervoorzieningen. Onderhoud van de buitenruimte in heel Hoogvliet is voor Nieuw Hoogvliet belangrijk.

Nieuw Hoogvliet omdat Hoogvliet bijzonder, eigenzinnig, groen en prettig wonen is. Hoogvliet is uniek.