Geschiedenis

In 2009 ontstond Nieuw Hoogvliet als politieke partij in de deelgemeente Hoogvliet, opgericht door Hans van helden, Jan Scholte, Jaqcueline Koonen, Donnie Mees, Jan Koopmans en Edwin Smid, omdat zij van mening waren dat er niet naar de hoogvlieters geluisterd werd en het belang van een partij, of de mensen die deze partij vormen, ondergeschikt hieraan horen te zijn.
Het gebrek aan communicatie bij de bouwplannen achter de Achterweg, de herbestrating/inrichting van de woonerven, het medisch centrum in Boomgaardshoek, de afbraak van de keet bij de Heemberg, de zich voortslepende verkeersonveilige situatie aan de Venkelweg, de Mosquito, gerichte politie inzet, (het latere buurt bestuurt),Vrienden van Hoogvliet , de welkomst avond voor nieuwe bewoners, zijn hier voorbeelden van.

Nieuw  Hoogvliet omdat het anders kan en anders moet.  Bewoners moeten niet alleen geļnformeerd worden, maar moeten  mee praten en mee beslissen over de toekomst van hun nieuwe Hoogvliet.

In maart 2010 wint Nieuw Hoogvliet, 2 zetels en na langdurige onderhandelingen wordt er een coalitie gevormd, bestaande uit Leefbaar Rotterdam, PVDA en Nieuw Hoogvliet.

In 2014 zijn de Deelgemeenten opgeheven, maar is Nieuw Hoogvliet mee blijven denken voor een beter en mooier Hoogvliet in de gebiedscommissie.